Γλυκίσματα à la minute

Είναι μαγειρικός όρος που σημαίνει «στο λεπτό», Γλυκισματοποιούνται τη στιγμή της παραγγελίας